EGZAMIN GIMNAZJALNY

Egzamin gimnazjalny po nowemu

Zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 12 sierpnia 2011 r. w sprawie organizacji i harmonogramu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2011/2012, egzamin ten składać się będzie z trzech części: humanistycznej, matematyczno – przyrodniczej oraz części dotyczącej języka obcego nowożytnego. Każda część egzaminu przeprowadzona zostanie innego dnia.

Do największych zmian dojdzie w ramach poszczególnych części egzaminu. Z części humanistycznej wyodrębniony zostanie test z języka polskiego, a w części matematyczno – przyrodniczej wyodrębniony zostanie sprawdzian wiedzy matematycznej.

Harmonogram egzaminu gimnazjalnego:

– 24 kwietnia 2012 r. egzamin z części humanistycznej podzielony będzie na test z historii i wos (rozpocznie się o godz. 9 i potrwa 60 min.) oraz oddzielny test z języka polskiego (rozpocznie się o godz. 10.45 i potrwa 90 min.);

– 25 kwietnia 2012 r. egzamin z części matematyczno – przyrodniczej podzielony będzie na test z biologii, chemii, fizyki i geografii (rozpocznie się o godz. 9 i potrwa 60 min.) oraz oddzielny test z zakresu matematyki (rozpocznie się o godz. 10.45 i potrwa 90 min.);

– 26 kwietnia 2012 r. egzamin z języka obcego nowożytnego odbędzie się na poziomie podstawowym (rozpocznie się o godz. 9 i potrwa 60 min.) oraz rozszerzonym (rozpocznie się o godz. 10.45 i potrwa 60 min.).

Nowa struktura egzaminu z części humanistycznej oraz matematyczno – przyrodniczej ma pomóc uczniom w określeniu własnych predyspozycji. Po egzaminie w nowej formule będą dokładnie wiedzieli, czy lepszy wynik osiągnęli z przedmiotów przyrodniczych, czy z matematyki, z historii, czy z języka polskiego. Ma to ułatwić im decyzję odnośnie dalszego kierunku kształcenia.

Od nowego roku szkolnego zmieni się także sposób przedstawiania uzyskanych wyników. Uczniowie otrzymają informację o własnych osiągnięciach już nie w skali punktowej, ale – tak jak na maturze – w skali procentowej.

Źródło: CKE

Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej gimnazjum
obowiązujące w roku szkolnym 2011/2012

Dokument ten można znaleźć pod adresem:
http://www.cke.edu.pl/images/stories/0000_12_Komunikaty/procedury_gimnazjum_a.pdf

Próbny egzamin gimnazjalny z OPERONEM
Wyniki Szkoły

1. Szkoła na tle województwa i kraju - średnie wyniki procentowe

2. Rozkład wyników uczniów szkoły z poszczególnych wybranych części egzaminu

3. Porównanie średnich wyników klas z wybranych części egzaminów